Siłowniki pneumatyczne – rodzaje, zalety i zastosowanie

Nowoczesny przemysł i usługi wymagają zastosowania nowoczesnych i jednocześnie wydajnych urządzeń. Tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie zadowalających rezultatów. Tam, gdzie siła mięśni ludzkich nie jest wystarczająca stosuje się urządzenia zwane siłownikami. Mają one na celu wprawić w ruch określone urządzenie lub jakąś jego część.

Rodzaje siłowników pneumatycznych

Siłowniki dzielą się zasadniczo na trzy rodzaje: hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne. Każde z nich mają swoje wady i zalety oraz różne zastosowania. Choć najprostsze spośród tych trzech rodzajów w budowie, siłowniki pneumatyczne mają szerokie zastosowanie i są stale unowocześniane, dzięki czemu wciąż mają szerokie zastosowanie.

W kategorii pneumatycznych można rozróżnić wiele rodzajów. Zasadniczo dzielone są pod kątem budowy: rodzaju ruchu roboczego (np. liniowe, krzywoliniowe, kątowe), rodzaju elementu roboczego (np. mieszkowe, workowe, tłokowe, nurnikowe, membranowe) i występowania tłoczyska (z tłoczyskiem lub bez).

Zalety siłowników pneumatycznych

Zaletą siłowników pneumatycznych jest to, że są stosunkowo proste w budowie i obsłudze. Czynnik napędzający, czyli sprężone powietrze, jest łatwo dostępny w każdym miejscu. Stąd ich zastosowanie tam, gdzie nie można użyć siłowników elektrycznych ze względu na brak doprowadzonej energii elektrycznej. Inna zaleta to możliwe ekstremalne warunki pracy, zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury.

Ważne cechy tych siłowników to także bezpieczeństwo. Siłowniki pneumatyczne są neutralne dla środowiska, jako że środkiem napędzającym jest sprężone powietrze atmosferyczne. Są też bezpieczne dla obsługi, nie powodując zatruć, ani porażeń prądem czy substancjami chemicznymi, jak w przypadku pozostałych. Do zalet siłowników pneumatycznych należy też to, że mogą być w szerokim zakresie wykonane na indywidualne zamówienie według parametrów zleceniodawcy.

Zastosowanie siłowników pneumatycznych

Najczęstsze zastosowanie siłowników pneumatycznych to wszelkie branże przemysłu, których nie sposób wymienić. Mają m.in. zastosowanie na liniach produkcyjnych, np., zamykania i otwierania wszelkich klap i drzwi, w prasach, na liniach do pakowania.

W bliskim otoczeniu człowieka również spotyka się wiele urządzeń wykorzystujących siłowniki pneumatyczne. Są zastosowane w urządzeniach używanych przez strażaków, jak przecinaki czy rozwieraki, w samochodach do otwierania klap i drzwi, w autach ciężarowych do wprawiania w ruch platform załadunkowych.

Stałe udoskonalanie technik pneumatycznych, w tym postępująca miniaturyzacja i precyzja, zwiększają zastosowanie tych siłowników.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały dostarczone przez OBREiUP Pneumatyka