Siłowniki pneumatyczne – rodzaje, zalety i zastosowanie

Nowoczesny przemysł i usługi wymagają zastosowania nowoczesnych i jednocześnie wydajnych urządzeń. Tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie zadowalających rezultatów. Tam, gdzie siła mięśni ludzkich nie jest wystarczająca stosuje się urządzenia zwane siłownikami. Mają one na celu wprawić w ruch określone urządzenie lub jakąś jego część.